Τι γίνεται με τους παίκτες που αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους;

Τι γίνεται με τους παίκτες που αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους;