ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ

Ένα ζευγάρι ευκατάστατων γιάπις αναγκάζεται να γειτονεύσει με ένα νεαρό ζευγάρι απελευθερωμένων απόψεων, αλλά λαϊκών καταβολών...

MINISITE