Όροι και Προϋποθέσεις

Το Νomads είναι διαγωνιστική εκπομπή περιπέτειας, που προκαλεί τους διαγωνιζόμενους να δοκιμάσουν τις αντοχές, τις φυσικές δυνατότητες και τα αντανακλαστικά τους σε μια σειρά ομαδικών και ατομικών δοκιμασιών. Οι δοκιμασίες θα είναι διαφόρων ειδών. Οι ειδικοί κανόνες τους και ο τρόπος διεξαγωγής καθεμίας θα επεξηγηθούν αναλυτικά στους συμμετέχοντες στην τοποθεσία γυρισμάτων. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της εκπομπής οι δοκιμασίες θα εναλλάσσονται από ομαδικές σε ατομικές. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν αρχικά σε δύο, τρεις ή περισσότερες ομάδες. Θα υπάρχουν διακριτοί χώροι διαμονής (ενδεικτικά η Βίλλα, το Ψαροχώρι, η Παραλία κλπ.). Κάθε διακριτός χώρος διαμονής και εξέλιξης της εκπομπής θα έχει διαφορετικά επίπεδα ανέσεων κα εξοπλισμού, ξεκινώντας από τα απολύτως χρειώδη για διαβίωση περιπέτειας.  Μέρος των δοκιμασιών αναδεικνύει σε ποιον διακριτό χώρο θα καταλύσει κάθε ομάδα ή κάθε συμμετέχων, ενώ άλλο μέρος δοκιμασιών επιβραβεύει εκείνους που κερδίζουν.

Ενδεικτικά είδη δοκιμασιών

Θα υπάρχει ποικιλία δοκιμασιών που απαιτούν για την επιτυχή τους ολοκλήρωση φυσική αντοχή, εφευρετικότητα και επιμονή. Ενδεικτικά, μπορεί να υπάρχουν δοκιμασίες ταχύτητας, αναρρίχησης σε φυσικά ή τεχνητά εμπόδια ή κατασκευές, δοκιμασίες ισορροπίας, αντανακλαστικών και τεχνικής δεξιότητας, εκτέλεση των παιχνιδιών στο νερό ή στο δάσος, ατομικά ή/και ομαδικά, νυχτερινά ή/και πρωινά, διάρκειας κυμαινόμενης, έκτακτης ανάθεσης κλπ. Η ακριβής επιλογή και τροποποίησης των δοκιμασιών εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση της παραγωγού. Η κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών προσδιορίζει το περιεχόμενο και την εξέλιξη της εκπομπής. Χωρίζονται σε Παιχνίδια Επικράτειας, Ασυλίας, Μονομαχίας, Αρχηγών, Ατομικών ή/και Ομαδικών Επάθλων, Τελικού, Ημιτελικού κλπ. Η παραγωγός έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα ασφαλείας για τις σχετικές δοκιμασίες, οι οποίες θα εκτελούνται με την επίβλεψη και την υποστήριξη ειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας και με τη συνδρομή ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας.

 

Κανόνες Αντικατάστασης Διαγωνιζομένων Nomads
 

1. Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, ο αποχωρήσας/σα αντικαθίσταται με τον συμμετέχοντα που έχει αποχωρήσει από το Nomads στην ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ που προηγείται της οικειοθελούς αποχώρησης.

2. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας/ουσα τραυματίζεται και ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει στο Nomads, βάσει ιατρικής γνωμάτευσης, δεν αντικαθίσταται.

3. Είσοδος νέου συμμετέχοντα  γίνεται μέχρι και την 6η εβδομάδα.

4. Από την 9η εβδομάδα και μέχρι το τέλος του προγράμματος δεν γίνεται καμία αντικατάσταση ή είσοδος νέου συμμετέχοντα για οποιονδήποτε λόγο. 


Διαδικασίες Μετά την Ένωση των Ομάδων


9η Εβδομάδα

Κυριακή | Ατομικό Αγώνισμα Επικράτειας
Οι Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα επικράτειας. Ο νικητής επιλέγει 1 άτομο να πάρει μαζί του στη βίλα.

Δευτέρα | Ατομικό Αγώνισμα Ασυλίας
Οι Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Ο νικητής παίρνει ασυλία. Ο τελευταίος είναι ο 1ος υποψήφιος μονομάχος. Στη συνέχεια και οι 12 Νομάδες ψηφίζουν για τον 2ο υποψήφιο μονομάχο. Στην ισοψηφία τον υποψήφιο δίνει ο νικητής της ασυλίας. Εξαιρούνται της ψηφοφορίας ο νικητής και ο τελευταίος. Δύο Νομάδες υποψήφιοι μονομάχοι.

Τρίτη | Ατομικό Αγώνισμα Ασυλίας
Οι 9 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Δεν αγωνίζονται, ο νικητής του αγωνίσματος ασυλίας της προηγούμενης ημέρας και οι 2 πρώτοι υποψήφιοι μονομάχοι. Ο νικητής παίρνει ασυλία. Ο τελευταίος  είναι ο 3ος υποψήφιος μονομάχος. Στη συνέχεια και οι 12 Νομάδες ψηφίζουν για τον 4ο υποψήφιο μονομάχο. Στην ισοψηφία τον υποψήφιο δίνει ο νικητής της δεύτερης ασυλίας. Εξαιρούνται της ψηφοφορίας οι 2 νικητές και οι 3 υποψήφιοι μονομάχοι. Με τους δυο υποψήφιους μονομάχους από αυτήν την ημέρα συμπληρώνονται οι 4 Νομάδες υποψήφιοι μονομάχοι και τίθενται σε ψηφοφορία κοινού.

Τετάρτη | Ατομικό Αγώνισμα Επάθλου και Στιγμή Επικοινωνίας - Απλό Αγώνισμα Επάθλου Φαγητού ανάμεσα στoυς Νομάδες που ζουν στην παραλία
Οι 12 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα επάθλου. Ο νικητής διαλέγει τα άτομα που θα μοιραστούν μαζί του το έπαθλο και τη στιγμή επικοινωνίας. Οι 10 Νομάδες που ζουν στην παραλία αγωνίζονται σε ένα απλό αγώνισμα στην παραλία για έπαθλο φαγητού. Ο νικητής μοιράζεται το φαγητό με άτομα της επιλογής του.

Πέμπτη | Μονομαχία
Οι 2 τελευταίοι στην ψηφοφορία από τους 4 είναι οι 2 μονομάχοι. Η παραμονή κρίνεται στις 2 νίκες. Σε περίπτωση που έρθει 1-1 νίκες τότε υπάρχει και 3η δοκιμασία που δίνει τον νικητή. Ο νικητής παραμένει στο Νomads και ο χαμένος αποχωρεί. Στο τέλος της εβδομάδας 9 μένουν 11 Νομάδες.

10η Εβδομάδα

Κυριακή | Ατομικό Αγώνισμα Επικράτειας
Οι 11 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα επικράτειας. Ο νικητής επιλέγει 1 άτομο να πάρει μαζί του στη βίλα.

Δευτέρα | Ατομικό Αγώνισμα Ασυλίας
Οι 11 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Ονικητής παίρνει ασυλία.
Ο τελευταίος  είναι ο 1ος υποψήφιος μονομάχος. Στη συνέχεια και οι 11 Νομάδες ψηφίζουν για τον 2ο υποψήφιο μονομάχο. Στην ισοψηφία τον υποψήφιο δίνει ο νικητής της ασυλίας.
Εξαιρούνται της ψηφοφορίας ο νικητής και ο τελευταίος.

Τρίτη | Ατομικό Αγώνισμα Ασυλίας
Οι 8 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Δεν αγωνίζονται, ο νικητής του αγωνίσματος ασυλίας της προηγούμενης ημέρας και οι 2 πρώτοι υποψήφιοι μονομάχοι. Ο νικητής παίρνει ασυλία. Ο τελευταίος  είναι ο 3ος υποψήφιος μονομάχος. Στη συνέχεια και οι 11 Νομάδες ψηφίζουν για τον 4ο υποψήφιο μονομάχο. Στην ισοψηφία τον υποψήφιο δίνει ο νικητής της δεύτερης ασυλίας. Εξαιρούνται της ψηφοφορίας οι 2 νικητές και οι 3 υποψήφιοι μονομάχοι. Με τους δυο υποψήφιους μονομάχους από αυτήν την ημέρα συμπληρώνονται οι 4 Νομάδες υποψήφιοι μονομάχοι και τίθενται σε ψηφοφορία κοινού.

Τετάρτη | Ατομικό Αγώνισμα Επάθλου και Στιγμή Επικοινωνίας - Απλό Αγώνισμα Επάθλου Φαγητού ανάμεσα στoυς Νομάδες που ζουν στην παραλία
Οι 11 Νομάδες αγωνίζονται σε ατομικό αγώνισμα επάθλου. Ο νικητής διαλέγει τα άτομα που θα μοιραστούν μαζί του το έπαθλο και τη στιγμή επικοινωνίας. Οι 9 Νομάδες που ζουν στην παραλία αγωνίζονται σε ένα απλό αγώνισμα στην παραλία για έπαθλο φαγητού. Ο νικητής μοιράζεται το φαγητό με άτομα της επιλογής του.

Πέμπτη | Μονομαχία
Οι 2 τελευταίοι στην ψηφοφορία από τους 4 είναι οι 2 μονομάχοι. Η παραμονή κρίνεται στις 2 νίκες. Σε περίπτωση που έρθει 1-1 νίκες τότε υπάρχει και 3η δοκιμασία που δίνει τον νικητή. Ο νικητής παραμένει στο Νomads και ο χαμένος αποχωρεί. Στο τέλος της εβδομάδας 10 μένουν 10 Νομάδες.

Οι 10 εναπομείναντες Νομάδες μπαίνουν σε ψηφοφορία κοινού. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καθορίζουν την διαδικασία της πρώτης αποχώρησης στην 11η εβδομάδα.Το παρόν αποτελεί μέρος των όρων, τo σύνολο των οποίων έχει γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους και τα μέλη της Παραγωγής.