Τύχη βουνό (επ.19)

Μια λαϊκή ποντιακή οικογένεια και μια αστική αθηναϊκή οικογένεια. Δυο διαφορετικοί κόσμοι όπου η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Ανέβηκε στις 25/05/2012 18:56