Οι ελλείψεις μοσχευμάτων κοστίζουν ζωές

Μονάδα μεταμόσχευσης ήπατος στο Αττικό Νοσοκομείο αναμένεται να λειτουργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανέβηκε στις 16/02/2011 20:53