Πρωταθλητές στο κάπνισμα οι μαθητές

Στην τελευταία τάξη του λυκείου, ένας στους δυο μαθητές είναι πλέον καπνιστής.

Ανέβηκε στις 06/02/2010 21:01