Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης για την πτώση του F-4 Phantom - Καλημέρα Ελλάδα - 31/01/2023

Ο Πτέραρχος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, στο Καλημέρα Ελλάδα.

Ανέβηκε στις 31/01/2023 08:53