Ασφυκτικά γεμάτα είναι τα νοσοκομεία της χώρας

Στις εφημερίες οι ουρές και η ταλαιπωρία είναι ατελείωτες.

Ανέβηκε στις 29/01/2023 14:48