Ουρανία Δημακοπούλου - Το Πρωινό - 21/06/2022

"Δυστυχώς ο θάνατος από ασφυξία είναι αργός, βασανιστικός και μαρτυρικός θάνατος. Τα παιδιά υπέφεραν".

Ανέβηκε στις 21/06/2022 14:20