Α. Λινού - Καθ. Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - 12/04/2021

Α. Λινού: Είναι ευχάριστο οτι ο δείκτης θετικότητας είναι χαμηλός.

Ανέβηκε στις 12/04/2021 09:03