​Κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Δείτε μεταξύ άλλων, την εικόνα στην παραποτάμια περιοχή του Ληθαίου, που έχει υπερχειλίσει

Ανέβηκε στις 23/03/2021 14:00