Α’ Χαιρετισμοί με κλειστές εκκλησίες

Με μέτρα και δίχως την παρουσία πιστών, εψάλησαν οι Α΄ Χαιρετισμοί στις εκκλησίες όλης της Ελλάδας.

Ανέβηκε στις 19/03/2021 19:30