ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - Δ/τής ΜΕΘ COVID-19 "ΘΡΙΑΣΙΟ" – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - 28/12/2020

Ένας από τους πρώτους που έκαναν το εμβόλιο ο διευθυντής της ΜΕΘ του "ΘΡΙΑΣΙΟΥ".

Ανέβηκε στις 28/12/2020 08:59

Περισσότερα επεισόδια