Άγγελος Κατσάγγελος (Καθηγητής Πανεπιστημίου) – ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 29/11/2020

Ο Έλληνας επιστήμονας που ανιχνεύει τον κορονοϊό με ακτινογραφία θώρακα.

Ανέβηκε στις 29/11/2020 13:58