Α. Λινού (Καθηγ. Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ) – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - 06/10/2020

Α. Λινού : Δεν ξέρω γιατί η πολιτεία δεν υιοθετεί τη χρήση μάσκας παντού.

Ανέβηκε στις 06/10/2020 08:26