Αστρολογία - Το Πρωινό - 15/09/2020

Η Λίτσα Πατέρα μιλάει για μια μέρα με πρόοδο. Ζυγοί, διαφυλάξτε σχέσεις, ευνούνται λύσεις σε οικογενειακές υποθέσεις.

Ανέβηκε στις 15/09/2020 11:36