Πρεμιέρα έκανε το Ταμείο Εγγυοδοσίας

“Κλειδί” για τη χορήγηση δανείων η εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 80%.

Ανέβηκε στις 03/06/2020 20:03