Ειδικό μηχάνημα ανιχνεύει την θερμοκρασία σώματος

Ανέβηκε στις 17/05/2020 09:05