Αστρολογία – Το Πρωινό – 24/09/2019

Η Λίτσα Πατέρα μας μιλάει για μια ημέρα που ευνοείται ιδιαίτερα η επικοινωνία. Οι Λέοντες θα έχετε αλλαγή πλεύσης. Τόσο τα ενδιαφέροντα σας όσο και οι επιδιώξεις σας αλλάζουν με επιτυχία, ενώ συναντήσεις και επαφές αποδίδουν.

Ανέβηκε στις 24/09/2019 11:27