Διακεκριμένοι ομιλητές στο TEDxPANTEIONUNIVERSITY

Ο σύγχρονος άνθρωπος και οι ανάγκες του θα βρεθούν στο επίκεντρο της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης.

Ανέβηκε στις 11/05/2019 15:22