ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 28/12/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας μιλά για μια ημέρα εντός της περιόδου όπου πραγματοποιούνται όνειρα. Οι Δίδυμοι καλείστε σήμερα να ρυθμίσετε οικονομικά σας θέματα που εκκρεμούν.

Ανέβηκε στις 28/12/2017 12:36