ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 24/11/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας ενημερώνει για μια ημέρα που προσφέρεται για παραγωγή νέων ιδεών. Οι Παρθένοι θα ασχοληθείτε σήμερα με οικογενειακές σας υποχρεώσεις.

Ανέβηκε στις 24/11/2017 12:49