ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 18/10/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας ενημερώνει για μια πολύ καλή ημέρα με εύκολη επικοινωνία που ενδείκνυται για συζητήσεις και συμφωνίες. Οι Παρθένοι προωθείτε σήμερα σημαντικά οικονομικά σας θέματα για τα οποία πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.

Ανέβηκε στις 18/10/2017 12:29