ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 26/04/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας λέει πως η Νέα Σελήνη σήμερα ευνοεί ξεκινήματα που θα έχουν διάρκεια, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε σήμερα σοβαρές υποθέσεις. Για τους Παρθένους ανοίγονται δρόμοι για ταξίδια στο εξωτερικό, για σπουδές.

Ανέβηκε στις 26/04/2017 12:40