Βιάγκρα και για τις γυναίκες

Παρασκευάστηκε και το γυναικείο βιάγκρα, κατά αναλογία του ανδρικού διεγερτικού χαπιού.

Ανέβηκε στις 05/06/2013 21:42