Τεράστιες διαστάσεις για το διατροφικό σκάνδαλο

Πανευρωπαϊκή διάσταση λαμβάνει το διατροφικό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, το οποίο πωλείτο ως μοσχαρίσιο.

Ανέβηκε στις 15/02/2013 21:23