Η Ελλάδα στην προεδρία του BEREC

Την Προεδρία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), αναλαμβάνει από το 2013 η χώρα μας.

Ανέβηκε στις 16/12/2011 13:56