Τσιγάρα που σβήνουν μόνα τους

Νέος τύπος τσιγάρου με στόχο να μειωθούν οι πυρκαγιές.

Ανέβηκε στις 18/11/2011 20:53