Επανάσταση στην εξωσωματική

Νέα θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία.

Ανέβηκε στις 12/12/2010 15:59