Και κλωνοποιημένο κρέας στην αγορά;

Μετά το γάλα, σάλος επικρατεί για την κυκλοφορία και κρέατος από κλωνοποιημένους ταύρους.

Ανέβηκε στις 04/08/2010 13:43