Ελευθερία στην ΕΕ για καλλιέργειες μεταλλαγμένων

Στη βούληση των χωρών της ΕΕ αφήνει η Κομισιόν την παραγωγή ή μη των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.

Ανέβηκε στις 16/07/2010 20:44