Προβληματισμός για τη δημιουργία τεχνητής ζωής

Η δημιουργία τεχνητής ζωής έχει εγείρει σημαντικά ερωτήματα, αλλά και αντιδράσεις.

Ανέβηκε στις 22/05/2010 20:36