Κοινά σημεία Ελλάδος και Κίνας

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ξεκινά το 3ημερο Συμπόσιο «Η Τέχνη της Ιατρικής της Ελλάδας και της Κίνας».

Ανέβηκε στις 22/10/2009 18:58