Στην Ελλάδα μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων

H πρώτη παγκόσμια μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων για αναπνευστικό πρόβλημα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Ανέβηκε στις 14/10/2009 21:04