Αποκλειστική συνέντευξη του Νικόλα Τομπάζη από το Grid

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA στο Formula 1 Show πριν την εκκίνηση.

Ανέβηκε στις 05/03/2023 16:51