Το Ινστιτούτο P.A.D.A. «οργώνει» την Στερεά Ελλάδα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Στερεά Ελλάδα για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις, πραγματοποιεί η Περιφέρεια μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και του Ινστιτούτο P.A.D.A.

Ανέβηκε στις 09/12/2022 14:23

Περισσότερα επεισόδια