Ιράν - ΗΠΑ 1998

Το παιχνίδι που ένωσε δύο λαούς και νίκησε το φόβο κατά κράτος.

Ανέβηκε στις 29/11/2022 23:47