Μαρία Ζαγκα - πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής - Καλοκαίρι Μαζί - 12/07/2022

"Οι τιμές στα νησιά είναι υψηλές επειδή δεν έχουν συχνές παραλαβές".

Ανέβηκε στις 12/07/2022 13:48

Περισσότερα επεισόδια