Ο Όθωνας Παπαδόπουλος στο Πρωινό - Το Πρωινό - 01/07/2022

"Ορισθείσα ημερομηνία είναι η 8η Ιουλίου, ενδεχομένως να ζητήσουμε μια μικρή παράταση για να μπορέσουμε να συντάξουμε το σημείωμα".

Ανέβηκε στις 01/07/2022 14:06