Γιάννης Πλακιωτάκης - υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής - ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 24/04/2021

Η μετακίνηση με πλοία επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους.

Ανέβηκε στις 24/04/2021 14:45