Αγγ. Συρίγος - Υφυπουργός Παιδείας - ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 27/02/2021

Α.Συρίγος: Θα επιτρέψουμε κλινικές ασκήσεις όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ανέβηκε στις 27/02/2021 14:06