Λιγνάδης: Μεγάλο ενδιαφέρον από τα διεθνή ΜΜΕ

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής προσώπων για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο εξωτερικό.

Ανέβηκε στις 21/02/2021 19:43