Λεωφορείο κρέμεται από γέφυρα στη Νέα Υόρκη

Ανέβηκε στις 15/01/2021 12:40