Θεόδωρος Βασιλακόπουλος (Καθ. Πνευμονολογίας) – ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 29/11/2020

¨Το εμβόλιο όταν βγεί θα είναι απολύτως ασφαλές"

Ανέβηκε στις 29/11/2020 14:00