Αστρολογία - Το Πρωινό - 06/10/2020

Η Λίτσα Πατέρα μιλάει για μια επικοινωνιακή ημέρα, χρειάζεται όμως προσοχή στις αντιπαραθέσεις. Ζυγοί, σας απασχολούν μελλοντικά σχέδια.

Ανέβηκε στις 06/10/2020 11:23