Κ. Πιερρακάκης (Υπ. Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) – ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 28/09/2020

Ένας μοναδικός προσωπικός αριθμός αντικαθιστά αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Ανέβηκε στις 26/09/2020 14:53

Περισσότερα επεισόδια