Το πρώτο αεροπλάνο με μηδενική εκπομπή ρύπων

Για την κίνηση και λειτουργία του αεροσκάφους χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη μόνο υδρoγόνο.

Ανέβηκε στις 22/09/2020 20:03