Επιτυχημένη η έκδοση 10ετούς ομολόγου

Η Ελλάδα άντλησε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με επιτόκιο μόλις 1,2%.

Ανέβηκε στις 02/09/2020 20:47