Δ. Μιχαηλίδου (Υφυπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων) – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ - 31/08/2020

Η Υφυπουργός Εργασίας για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Ανέβηκε στις 31/08/2020 09:13

Περισσότερα επεισόδια