Ν. Ουζούνογλου (Πρ. Οικουμ. Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών) – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ - 14/07/2020

Δημόσια κατακραυγή στη Ρωσία για την Αγία Σοφία.

Ανέβηκε στις 14/07/2020 09:23

Περισσότερα επεισόδια